Uz Bioderma mājaslapu

Lietošanas noteikumi

1. DEFINĪCIJAS

 • 1.1. Reģistrācijas anketa - anketa, kurā Lietotājs norāda savus personas datus un iesniedz tos Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē, dodot piekrišanu to apstrādei lojalitātes programmas un / vai tiešā mārketinga nolūkos, un apstiprinot, ka viņš / viņa ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot; un uz kuras pamata konts tiek aktivizēts Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē www.biodermaklubs.lv (turpmāk - Lojalitātes programmas tīmekļa vietne).
 • 1.2. Personas dati - dati, ko persona iesniedz, aizpildot reģistrācijas anketu, kā arī Reģistrēto lietotāju lojalitātes programmas tīmekļa vietnē iegādāto preču vēsture.
 • 1.3. Uzņēmums - SIA "Remedica"; reģistrēta juridiskā adrese: Kleistu iela 24, LV-1067, Rīga,reģistrācijas numurs: 40003568616; PVN maksātāja numurs: LV40003568616
 • 1.4. Lojalitātes programma - SIA "Remedica" lojalitātes programma, saskaņā ar kuru Reģistrētais lietotājs var uzkrāt Lojalitātes punktus, izmantot tos balvu saņemšanai (preces / pakalpojumi / ielūgumi), izmantojot Lojalitātes programmas tīmekļa vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem. Lojalitātes programma paredzēta zīmola BIODERMA gala patērētājiem.
 • 1.5. Reģistrēts lietotājs (lietotājs) - lojalitātes programmā reģistrēta persona (pienācīgi aizpildīta un iesniegta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrācijas anketa un izveidots konts).
 • 1.6. Lojalitātes punkti - punkti, kas tiek piešķirti Reģistrētiem lietotājiem par Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē reģistrētām precēm, un kurus lietotājs var izmantot, lai bezmaksas saņemtu balvas saskaņā ar Noteikumiem.
 • 1.7. Lojalitātes statuss - statuss, ko SIA "Remedica" piešķir reģistrētajam lietotājam Noteikumos noteiktajā kārtībā par lojalitātes punktu uzkrāšanu Lojalitātes programmā. Uzņēmums patur tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt lojalitātes punktu skaitu, kas saistīti ar atbilstošo reģistrēto lietotāju statusu Lojalitātes programmā.
 • 1.8. Eksperts - konkrētas profesijas persona, kurai ir nepieciešamā kompetence, lai konsultētu Lietotāju par BIODERMA produkciju, ādas kopšanu un citiem aspektiem.
 • 1.9. Noteikumi - šie noteikumi, tostarp to grozījumi un papildinājumi.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 • 2.1. Šie noteikumi nosaka Lojalitātes programmas izmantošanas vispārējos noteikumus un nosacījumus. Attiecības, kas nav reglamentētas šajos Noteikumos vai tiek regulētas tikai daļēji, atsevišķi regulē SIA "Remedica" paziņojumi Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē un / vai Latvijas Republikas tiesību akti. Lietojot Lojalitātes programmas tīmekļa vietni, Lietotājs piekrīt visām saistībām, kas izriet no šiem Noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, viņam nav tiesību izmantot Lojalitātes programmas tīmekļa vietni.
 • 2.2. Lietotājs, aizpildot un iesniedzot reģistrācijas anketu, apstiprina, ka viņš / viņa ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. SIA "Remedica" nav atbildīga par Lietotāja zaudējumiem, kas radušies pārpratumu, Noteikumu nepareizas izpratnes vai to satura pārpratuma dēļ. Iesniedzot reģistrācijas anketu, Lietotājs apņemas sniegt pareizus, precīzus un pilnīgus datus. Aizliegts aizpildīt reģistrācijas anketu ar ārvalstu datiem. Administratoram ir tiesības lemt par reģistrācijas anketā sniegto datu pareizību, pilnīgumu un precizitāti. Pēc Lietotāja nepareizu, nepilnīgu vai neprecīzu datu iesniegšanas Administratoram ir tiesības nekavējoties, neinformējot Lietotāju, reģistrēt Lietotāju vai izņemt Lietotāju no reģistrēto lietotāju saraksta un / vai veikt citas darbības. Administrators vai SIA "Remedica" neatbild par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam un / vai trešajām personām, jo ​​Lietotājs Reģistrācijas anketā ir iesniedzis nepareizus un / vai nepilnīgus datus vai nav mainījis šos datus pēc to maiņas. Lietotājs ir atbildīgs par trešo personu rīcību, ja tā ir veikta, izmantojot Lietotāja pieteikšanās datus, un visām sekām, kas izriet no trešo personu darbībām, lietojot Lietotāja pieteikšanās datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē SIA "Remedica", ja svešas personas pārņem Lietotāja kontu Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē.
 • 2.3. Lietotāja konts lojalitātes programmas tīmekļa vietnē (turpmāk - Konts) jebkurā laikā var tikt bloķēts ar vienpusēju Uzņēmuma lēmumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus vai Latvijas Republikas tiesību aktus. Lietotājs apstiprina, ka viņš / viņa, nevis Administrators vai Uzņēmums, ir atbildīgs par to, lai Lietotājs varētu piekļūt lojalitātes programmas tīmekļa vietnei.
 • 2.4. SIA "Remedica" ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji daļēji vai pilnībā grozīt Noteikumus vai izbeigt Lojalitātes programmu bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam. Šādi lēmumi tiek publiskoti internetā www.bioderma.lv vai www.biodermaklubs.lv.
 • 2.5. Lietotājiem piemēro to Noteikumu versiju, kas ir spēkā reģistrācijas anketas iesniegšanas laikā.

3. REĢISTRĀCIJA LOJALITĀTES PROGRAMMĀ

 • 3.1. Reģistrācija Lojalitātes programmā tiek veikta, aizpildot Reģistrācijas anketu.
 • 3.2. Pilnīga lietotāja reģistrācija tiek veikta tad, ka Lietotājs ir aizpildījis un iesniedzis reģistrācijas anketu, kā arī reģitrējis Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē vismaz vienu Bioderma kosmētikas līdzekli saskaņā ar Noteikumiem. Visiem Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē reģistrējamiem Bioderma kosmētikas līdzekļiem ir jābūt iegādātiem Latvijā reģistrētā aptiekā vai interneta aptiekā. Bioderma kosmētikas līdzeklis, kas iegādāts jebkurā citā valstī vai no pārdevēja, kas nav Latvijā reģistrēta aptieka, nevar tikt reģistrēts Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē. Uzņēmums patur tiesības vienpusēji, nepaziņojot Lietotājam, dzēst produktus, kas neatbilst Lojalitātes programmas tīmekļa vietnes Noteikumiem un nepiešķirt par tiem Lojalitātes punktus.
 • 3.3.Lietotājs, kurš pilnībā aizpildījis reģistrācijas anketu, nokļūst Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē, kur viņš var uzkrāt Lojalitātes punktus Noteikumos noteiktajā kārtībā, par kuru viņš vēlāk var saņemt balvas, piedalīties Foruma tēmās un radīt jaunas diskusijas, publicēt veiksmes stāstus, uzdot jautājumus ekspertiem.
 • 3.4. Nereģistrēts lietotājs var redzēt tikai foruma tēmas Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē, taču nevar tās komentēt, radīt jaunas tēmas, uzdot ekspertam jautājumus, publicēt veiksmes stāstus un saņemt lojalitātes punktus. 

4. LOJALITĀTES PROGRAMMAS IEGUVUMI UN TO IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

4.1. Lojalitātes punkti
 • 4.1.1. Reģistrētie lietotāji saņem lojalitātes punktus par:
Darbība1. līmenis2. līmenis3. līmenis
Reģistrācija 50 punkti -- --
Lietotāja dzimšanas diena 50 punkti 50 punkti 50 punkti
Bioderma produktu reģistrācija (piešķirto lojalitātes punktu skaits atkarīgs no konkrētā reģistrētā produkta Punkti tiek piešķirti saskaņā ar produktu un lojalitātes punktu tabulu 
https://www.biodermaklubs.lv/ka-nopelnit-punktus
Punkti tiek piešķirti saskaņā ar produktu un lojalitātes punktu tabulu (+5 papildu punkti par katru reģistrēto produktu)
Punkti tiek piešķirti saskaņā ar produktu un lojalitātes punktu tabulu (+10 papildu punkti par katru reģistrēto produktu)
Par katru administratora apstiprinātu un publicētu veiksmes stāstu. Gada laikā var iesūtīt ne vairāk kā 5 veiksmes stāstus 50 punkti 50 punkti 50 punkti
Par aktivitāti foruma diskusijās Pēc administratora ieskatiem Pēc administratora ieskatiem Pēc administratora ieskatiem
Par uzaicinātu draugu (Lietotājs saņem punktus, kad draugs ir reģistrējis savu pirmo produktu) 50 punkti 50 punkti 50 punkti
       
 • 4.1.2. Lojalitātes punktus, kas saņemti par Noteikumu 4.1. punktā minētajām darbībām, var izmantot balvu saņemšanai, un tie ir līdzvērtīgi punktiem, ko Lietotājs saņem par produktu reģistrēšanu. Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē atsevišķi tiek norādīts, cik punktus Lietotājs ir sakrājis kopumā ("Visi lojalitātes punkti") un cik punktus Lietotājs var izmantot balvu saņemšanai ("Punkti balvām"). 
 • 4.1.3. Lojalitātes punkti kontam tiek ieskaitīti ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc Noteikumos norādīto darbību veikšanas.
 • 4.1.4. Sakrātie Lojalitātes punkti netiek apmainīti pret naudu. Lietotājs var iegādāties balvu ar Lojalitātes punktiem, sedzot simts procentus no balvas vērtības. Konkrētas balvas vērtība Lojalitātes punktos ir norādīta Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē. SIA "Remedica" ir tiesības vienpusēji, neinformējot Lietotāju, mainīt konkrētas balvas vērtību Lojalitātes punktos.
 • 4.1.5. Uzkrātos lojalitātes punktus var izmantot tikai, lai iegūtu balvas (pēc pieprasījuma) caur Lojalitātes programmas tīmekļa vietni. Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē norādītās balvas Lietotājs var saņemt jebkurā laikā pēc pieprasījuma, ja ir sakrājis nepieciešamo Lojalitātes punktu skaitu. Lietotājs apstiprina, ka saprot, ka Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē pieejamo balvu skaits ir ierobežots, tāpēc izņēmuma gadījumos SIA "Remedica" var nespēt sniegt Lietotājam balvu noteiktā laikā.
 • 4.1.6. Uzkrāto lojalitātes punktu atlikumu Lietotājs var pārbaudīt savā kontā.
 • 4.1.7. Uzkrātie lojalitātes punkti ir spēkā uz nenoteiktu laiku līdz brīdim, kad SIA "Remedica" Noteikumos noteiktajā veidā ir norādījusi citādi.
 • 4.1.8. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji atteikt Lietotājam pieeju Lojalitātes programmai bez Lietotāja iepriekšēja brīdinājuma, ja Uzņēmumam ir pamatotas aizdomas par jebkādu Lietotāja negodīgumu Lojalitātes programmā (ieskaitot, bet ne tikai, tehnisku vai citu lojalitātes punktu manipulāciju u.c.).
 • 4.1.9. Pilnīga un detalizēta informācija par Lojalitātes programmas punktiem tiek sniegta pa e-pastu lojalitate@remedica.lv
 • 4.1.10. Uzņēmums patur tiesības pārskatīt Lojalitātes punktu piešķiršanu vai mainīt Noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja izmaiņas ir būtiskas, SIA "Remedica" apņemas informēt Lietotāju 7 kalendārās dienas iepriekš.
 • 4.1.11. Pirkuma čeku par Bioderma produktu Lietotājs var reģistrēt Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē tikai vienu reizi. 
 • 4.1.12. Lojalitātes punkti netiek ieskaitīti, ja Lietotāja pirkuma čeks ir vecāks par 2 mēnešiem produkta reģistrēšanas brīdī.
 • 4.1.13. Lojalitātes punkti tiek piešķirti tikai par iegādātajām Bioderma precēm Latvijas aptiekās, interneta aptiekās, medicīnas iestāžu tirdzniecības vietās. Ja tiek konstatēts, ka čeku izmanto cita persona, kas nav iegādājusies preces, Uzņēmums patur tiesības nepiešķirt punktus.
4.2. Lojalitātes statuss
 • 4.2.1. Lojalitātes programmā ir 3 lojalitātes līmeņi: pirmais, otrais un trešais.
 • 4.2.2. Visi pilnībā reģistrētie lietotāji atrodas pirmajā līmenī; Lietotāji, kuri ir nopelnījuši 1000 lojalitātes punktus, kļūst par otrā līmeņa lietotājiem un pēc 4000 lojalitātes punktu sakrāšanas kļūst par 3. līmeņa lietotājiem. 2. un 3. līmeņa lietotāji saņem papildu punktus (skatīt 4.1.1. Sadaļu), un var saņemt ekskluzīvas balvas.
4.3. Forums
 • 4.3.1. Diskusijas jāizveido foruma attiecīgajās sadaļās. Diskusijas tēmai jāatbilst sadaļas mērķim. Tēma netiek vienpusēji pārvietota vai izdzēsta bez iepriekšēja Lietotāja brīdinājuma.
 • 4.3.2 Pārdot un reklamēt kosmētiku forumā ir stingri aizliegts. SIA "Remedica ir tiesības vienpusēji izņemt no Foruma šādus ierakstus bez Lietotāja (-u) iepriekšējas informēšanas un dzēst no Lojalitātes programmas tos Lietotājus, kas vairākkārt ir pārkāpuši šo noteikumu.
 • 4.3.3. Diskusiju nosaukumiem jābūt skaidriem. Katram diskusijas nosaukumam jābūt tādam, ka Bioderma Lojalitātes programmas dalībnieks no virsraksta sapratīs, par ko ir ieraksts.
 • 4.3.4. Foruma tēmas nevar atkārtot. Ja jūs atkārtoti ievietojat diskusiju, jums ir jāizdzēš iepriekšējā ar tādu pašu tematu. Saskaņā ar Noteikumiem Administrators patur tiesības izdzēst jaunu tēmu, lai motivētu Lietotāju komentēt pie iepriekš izveidotās diskusijas ar tādu pašu tematiku.
 • 4.3.5. Veidojot diskusiju tēmas, ir aizliegts lietot simbolus (piemēram, * & ^% $ @ !!!!!).
 • 4.3.6. Reklāmas ieraksti un citi spama ziņojumi ir aizliegti forumā. SIA "Remedica" ir tiesības vienpusēji izņemt no Foruma šādus ierakstus bez Lietotāja (-u) iepriekšēja brīdinājuma un dzēst no Lojalitātes programmas Lietotājus, kas ir izveidojuši tēmas (ierakstus).
 • 4.3.7. Automātiska veco diskusiju dzēšana - neaktīvie foruma temati, kas ir vecāki par pusgadu, tiek izdzēsti.
4.4. Veiksmes stāsti
 • 4.4.1. Veiksmes stāsti jāievieto sadaļā "Veiksmes stāsti". Pirms publicēšanas Administrators pārbauda iesūtīto veiksmes stāstu un patur tiesības to nepublicēt, ja tas neatbilst 4.4.2. punktā izklāstītajiem kritērijiem.
 • 4.4.2. Lietotājam jāizklāsta savs vai sava bērna veiksmes stāsts ar Bioderma produktiem. Lietotājam skaidri jāapraksta, kādus produktus viņš ir lietojis, cik ilgi, un kāds ir bijis rezultāts. Ir aizliegts aprakstīt citu cilvēku pieredzi, ja tā nav Lietotāja bērna pieredze.
4.5. Eksperti
 • 4.5.1. Reģistrētie lietotāji var jautāt speciālistam par ādas kopšanas vai citiem problēmjautājumiem sadaļā "Jautāt ekspertam".
 • 4.5.2. Eksperta atbilde tiek sniegta 30 darba dienu laikā.
4.6. Balvu iegāde un piegāde
 • 4.6.1. Lietotājs var iegūt balvas par sakrātajiem lojalitātes punktiem saskaņā ar Noteikumiem.
 • 4.6.2. Par Lojalitātes punktiem iegūtās balvas tiek piegādātas tikai Latvijas Republikas teritorijā 30 kalendāro dienu laikā no balvas pasūtīšanas brīža Noteikumos paredzētajā kārtībā.
 • 4.6.3.Ja Lietotājs nav apmierināts ar balvu (norādiet, ka, piemēram, bojāts iepakojums, neatbilstošs derīguma termiņš, bojātās preces, nepietiekamas kvalitātes pakalpojums), lūdzu, informējiet mūs 7 darba dienu laikā no balvas  saņemšanas dienas uz šo e-pastu lojalitate@remedica.lv. Administrators informēs Lietotāju pa e-pastu par lēmumu atgriezt Lojalitātes punktus Lietotāja kontā 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas. Pēc Uzņēmuma lēmuma atdot Lojalitātes punktus, Lietotājam jāatgriež prece, pašam apmaksājot piegādi. Pēc preces saņemšanas Uzņēmums atgriež Lietotāja kontā Lojalitātes punktus.
 • 4.6.4. SIA "Remedica" patur sev tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Lojalitātes programmā iesaistīto balvu un pakalpojumu klāstu. Mēs informēsim jūs par jebkurām būtiskām izmaiņām vai atjauninājumiem Lojalitātes programmas vietnes Jaunumu sadaļā.

5. KRĀPŠANA UN SANKCIJAS

 • 5.1. Ja pastāv aizdomas par krāpšanu Lojalitātes programmas ietvaros, SIA "Remedica" patur tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt preču pasūtījumu, un nopietna pārkāpuma gadījumā anulēt Lietotāja Lojalitātes punktus. Katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli.
 • 5.2. SIA "Remedica" patur tiesības vienpusēji pārkāpt Noteikumus, neinformējot konkrēto Lietotāju par viņa konta bloķēšanu.
 • 5.3. Lietotājs apstiprina, ka piekrīt, ka Lietotāja publicēto informāciju Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē administrators var pārbaudīt, lai identificētu nevēlamu saturu un ka šādu saturu administrators var pēc saviem ieskatiem un nepaziņojot Lietotājam dzēst vai rediģēt. Administratori nemēģina un nevēlas bloķēt Lietotājus apzināti, visi bloķējumi tiek izpildīti, ja Lietotāji ignorē ziņojumus, atkārto vai turpina pārkāpumus, nemeklē problēmas risinājumus. Ja Noteikumi nav pilnīgi skaidri, jūs varat rakstīt mums uz lojalitate@remedica.lv. Ja Lietotājs atzīst savu pārkāpumu un sadarbojas ar administratoriem, viņa konts var tikt atbloķēts.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

 • 6.1. Reģistrētā lietotāja personas datus apstrādā, uzglabā un izmanto saskaņā ar Latvijas Republikas "Fizisko personu datu aizsardzības likumu", SIA "Remedica" apstiprinātajiem Personas datu apstrādes noteikumiem un šiem Noteikumiem. Lietotāja Personas datu kontrolieris ir SIA "Remedica". 
 • 6.2. Lietotājs, aizpildot un iesniedzot reģistrācijas anketu, piekrīt, ka 6.4. punktā minētie Personas dati tiek apstrādāti Lojalitātes programmas pārvaldīšanas un tiešā mārketinga nolūkos. Persona, kas nepiekrīt viņa / viņas personas datu apstrādei Noteikumos norādītajiem mērķiem, kārtībā un apjomā, nevar reģistrēties Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē. Nepiekrītot personas datu apstrādei, Lietotājs apstiprina, ka viņš nepildīs reģistrācijas anketu, nepiedalīsies Lojalitātes programmā un neizmantos Lojalitātes programmas tīmekļa vietni. SIA "Remedica" apkopo personas datus tikai no reģistrētiem Lietotājiem.
 • 6.3. Personas datus tiešā mārketinga nolūkā apstrādā tikai ar Lietotāja piekrišanu personas datu apstrādei šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
 • 6.4. Saskaņā ar šiem noteikumiem Lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, t.i. piekrīt, ka SIA "Remedica"  sūtīs Lietotājam uz e-pastu mārketinga ziņas: īpašos piedāvājumus, reklāmu un citu informāciju, kas saistīta ar Uzņēmuma darbību un izplatītajām precēm. Lietotājs apstiprina, ka apzinās, ka viņš / viņa var nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Tiešā mārketinga nolūkos tiek pārvaldīti tikai tie personas dati, kas ļauj izveidot īpašus piedāvājumus Lietotājam vai konkrētai Lietotāju grupai, identificēt Lietotāju un sniegt viņam mārketinga ziņas, tie ir Lietotāja vārds, reģistrētā e-pasta adrese, ādas tips, pasūtījumu vēsture.
 • 6.5. Saskaņā ar šiem noteikumiem Lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai apsveiktu Lietotāju dzimšanas dienā. Lietotājs piekrīt, ka SIA "Remedica" izmantos dzimšanas dienas un e-pasta datus, lai sniegtu lojalitātes punktus kā dāvanu.

 • 6.6. Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei lojalitātes programmas ietvaros nozīmē, ka viņš piekrīt, ka reģistrācijas anketā iesniegtie dati (t.i., Lietotāja vārds, e-pasta adrese, parole, dzimšanas diena, dzimums, sejas ādas tips, ķermeņa ādas tips) un Lietotāja aktivitātes dati Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē tiek apstrādāti (ieskaitot pasūtīto preču vēsturi).

 • 6.7. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti divus gadus pēc pēdējās Lietotāja pieejas Kontam. Beidzoties šim termiņam, Lietotāja personas dati tiek automātiski izdzēsti bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam.
 • 6.8. Lietotāja sniegtos personas datus apstrādās tikai SIA "Remedica". Uzņēmums neizpauž Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas jādara saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 • 6.9. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar SIA "Remedica" apstrādātajiem personas datiem, pieprasīt to labošanu, iznīcināšanu vai apstrādes apturēšanu. Lietotājs var izmantot norādītās tiesības, rakstot uz e-pastu lojalitate@remedica.lv
 • 6.10. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā uzdot jautājumu par viņa / viņas Personas datu apstrādi vai iesniegt pieprasījumu, ka viņa / viņas personas dati vairs netiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, sazinoties ar uzņēmumu pa e-pastu lojalitate@remedica.lv

7. CITI NOTEIKUMI

 • 7.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 • 7.2. Katrs strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, kā arī Noteikumu pārkāpumu vai spēkā esamību, tiek atrisināts pārrunu ceļā. Nespējot panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem.
 • 7.3. Zaudējumu vai Noteikumu pārkāpuma gadījumā vainīgā persona atlīdzina cietušajai personai tikai tiešus zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 • 7.4. Viss saturs, kas šobrīd ir izvietots Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē un kas tiks izvietots nākotnē, ir intelektuālais īpašums, kas pieder SIA "Remedica". To nekādā veidā un kārtībā nedrīkst izmantot bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas. 
 • 7.5. Lietotājs, izmantojot Lojalitātes programmas tīmekļa vietni un / vai publicējot tajā saturu, apstiprina, ka viņš / viņa ievēros Latvijas Republikas likumus. Lietotājs, nevis Administrators vai Uzņēmums, ir atbildīgs par visu informāciju, kas sniegta vai atklāta Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē; ne Administrators, ne Sabiedrība nav atbildīgi par Lietotāja vai trešo personu zaudējumiem, kas saistīti ar Lojalitātes programmas tīmekļa vietnes un / vai Lojalitātes programmas izmantošanu.
 • 7.6. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Lietotājs nodod visus intelektuālā īpašuma tiesības uz saturu, ko Lietotājs publicē Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē bez maksas un bez intelektuālā īpašuma lietojuma termiņa ierobežojuma.
 • 7.7. Lietotājs atzīst, ka viņš ir pilngadīgs vai ir saņēmis vecāku vai aizbildņu atļauju izmantot Lojalitātes programmas tīmekļa vietni.
 • 7.8. Lietotājs apstiprina, ka saprot, ka informācija, kas sniegta Lojalitātes programmas tīmekļa vietnē, ir vispārēja informatīva rakstura un tādēļ to nevar uzskatīt par konsultāciju ar ārstu vai farmaceitu. Lietotājs saprot un piekrīt, ka viņš, nevis Administrators vai Sabiedrība, uzņemas atbildību par kaitējumu, kas var rasties, lietojot šādu informāciju.